Teozófia Fórum


1999.10.16 - 2000.02.12. között

KORÁBBI HOZZÁSZÓLÁSOK

2010.09.17 - 2011.11.07. között
2010.08.03 - 2010.09.14. között
2009.02.27 - 2010.08.04. között
2007.12.17 - 2009.02.26. között
2006.08.15 - 2007.12.17. között
2002.03.06 - 2003.05.14. között
2001.03.20 - 2002.02.17. között
2000.03.15 - 2001.03.17. között
1999.10.16 - 2000.02.12. között

FŐOLDAL | FÓRUM


A felvetett kérdésre válaszolva, maga a történelem bizonyítja, hogy II. Rákóczi Ferenc, Erdély választott Fejedelme, emberileg messze kimagaslott kortársai közül. Egész élete magasszintű szellemi törekvésekkel telített. Azzal, hogy elvállalta a szabadsáharc veze- tését és ezzel katonai, valamint politikai feladatot vállalt, a teljes széteséstől vagy éppen megsemmisüléstől mentette meg a magyarságot és az egész kárpátmedencei Magyarországot. Hiszen a török megszállás, majd a Habsburg "felszabadítás", a pusztulás szélére vitte az országot. Nem először és nem utoljára történelme folyamán. Azért említettem kárpátmedencei Magyarországot, mert természetesen nem csak magyarok, hanem az itt együttélő nemzetiségek fiai is követték vezetését. A szabadságharc, mint eddig minden magyar szabadságharc elbukott és a Fejedelem emigráci- óba kényszerült. Ott folytatódott, és fokozódott fel belső szellemi élete és erőfeszítései. Mikes Kelemen tudjuk, hogy igen rendezett és bizonyos szempontokból nézve szigorú élet folyt Rodostóban, a mai Tekirdagban. Nemcsak imádkozással és elmélyedésekkel teltek napjai, hanem fizikai és művészi tevékenységekkel is, amit több általa készített, ma már múzeumi tárgy is bizonyít. Rendezett volt minden tevékensége, hiszen az volt és ma is az az életvonala. Aki erdetiben látta a rodostói ház nagyszobájának falait díszítő, gyönyörű virágos ornamentikát, amelyben szinte két egyforma rész sincs, és amit sajátmaga festett, az szinte ellenállhatatlanul át fogja érezni, hogy nemcsak meditációs testtartásban lehet meditálni, hanem kreatív alkotás közben legalább úgy. Érdekes, hogy a ház teljes eredeti belső berendezése Kassán látható, mert Tekirdagban a másolatok vannak. Ugyancsak Mikes Kelementől tudjuk, hogy amikor "holttestét" a házból kivitték, a török őrök csodálkozva jegyezték meg, hogy "Ez nem a ti uratok". Amiket most írok, azt feltevésként is lehet olvasni. Hogy a további történetben igazán ki-kicsoda, az sohasem volt és nem is lesz publikus, mert nem ránk tartozik. Kreatív tevékenységei eredménye az amit a világ tapasztalt és tapasztal, az amivel különböző nevek és megjelenések formájában a történelmi folyamatokhoz hozzájárúlt, illetve időnként azt irányitotta. Hagyományaink és ismereteink szerint élt Proclusként, St. Albanként, Roger Bacon és később Frencis Baconként. Vannak utalások, hogy ez utóbbi testetöltésben, I. Erzsébet angol királnő, el nem ismert fia volt. Ugyanakkor Shakespeare nevet használva megajándékozta a világot azokkal a halhatatlan, és sok szimbólumot hordozó alkotásokkal.Még arra is vannak utalások, hogy a Cervantes név mögött is Ő rejtőzik.Christian Rosenkreuzként is élt és az igen ősi Rozsakeresztes Rendet szervezte újjá. Itt érkezünk vissza Rodostóhoz! Abban az időben, de máskor is, még ma is, volt olyan szokás,hogy valaki a külvilág számára meghalt, eltemették, hogy azután más névven, más külsővel jelenjen meg másutt, és folytassa a tevékenységeit.Így II.Rákóczi Ferenc rodostoi halála és konstantinápolyi eltemetése után, hamarosan mint Saint Germain grófja jelent meg Franciaországban és nagy szerepet játszott közvetlenül a Francia Forradalom kitörése előtti időkben, mielőtt a fejlemények teljesen kicsúsztak volna a szellemi irányításból. Más európai diplomáciai tevékenységeket is végzett. Saját bevallása szerint is a Rákóczi család egyik utolsó sarja. Az igazi és az ősi egyiptomi misztériumokra alapozódó szabadkőmüvességgel is szoros kapcsolatba lépett. Mindkét említett titkos szervezetból, az idők folyámán különféle leágazások történtek. De hagyományaink szerint továbbra is minden igaz rózsakeresztes és szabadkőmüves belső szellemi vezetője. Mint élő Adeptus, bolygónk fejlődését és az eberiség szellemi kibontakozását irányító Nagy Fehér Testvériség nevében, Észak-Amerika és Európa alakulása van Reá bízva és az Európai Egyesült Államok (Unió)létrejöttét már régen különösen a szívén viseli. Hát erről röviden ennyit lehet mondani és remélem válaszoltam a kérdésekre. A GD jelölést az Aranny Rózsakeresztesek használják a legmagasabb vezető jelölésére.
Reicher László <mateta@mail.elender.hu>
Budapest VI., 1o65 Bajcsy-Zsilinszky út 51.I. 5. HUN - Saturday, February 12, 2000 at 15:18:26 (CET)

Tisztelt Társulat! Én eddíg csak a Szepes Mária féle Vörös oroszlánban olvastam erről a Rálóczi= G:B -"magyar mester" analógiáról Van ennek más írott nyoma is? előre is köszönöm a felvilágosítást 0üdvözlettel Palásti László
Palásti László <palasti@mail.datanet.hu>
HUN - Saturday, February 05, 2000 at 07:16:54 (CET)

Tisztelt Leslie Cloak úr! Köszönjük honlapunk iránti érdeklődését és a kérdéseit. Mivel a TEOZÓFIA az időtlen, maradandó és ősi bölcsességre alapozódik, a teozófusok szerte a vilkágon, és így nálunk is, igen tisztelik azokat a történelmi és a történe- lemből nem nagyon ismert nagy embereket, akik szűkebb vagy tágabb környezetük fejlődését szellemi kibontakozását, a tudás és a bölcsesség terjesztését segítették elő. A Magyar Teozófiai Társulat honlapon lévő történetébe úgy került az Ön által említettek neve, hogy a korábbi időkben "alosztályoknak" nevezett tanulmányi csoportokban is folyt a munka a társulatban. A társulaton belül megalakult tanulmányi csoportok érdeklődési és működési körüknek, illetve eszményképüknek megfelelő elnevezéseket, neveket választottak. A történelmi ismeretek szerint Giordano Brunot 1600, február 17.-én égették el élve az inkvizíció máglyáján, Firenzében, a Virágok terén, mert többek között, korát messze meghaladóan, azt merte írni, tanítani, mondani, hogy a világmindenségben mi földi emberek nem vagyunk egyedül, hanem más égitesteken is van élet és élnek tudatos lények, valamint, hogy az élet minden teremtett, megnyilvánult világban van. Az egyházi inkvizíció ezt akkor nagyon veszélyesnek tartotta, és őt a máglyahalállal igyekezett elhallgattatni. Bíráinak bátran a szemébe mondta, hogy ök jobban félnek az igazságtól, mint Ő akit annak kimondásáért elítélnek. Annie Besant, a Teozófiai Társulat második nemzetközi elnöke és magas szellemi szintű, rendkívüli ember volt. Mindig az emberi haladás, fejlődés és kibontakozás híve volt, és a gyakorlatban is bátran kűzdött a szellemi és társadalmi szabadság eszméiért. Mahandasz Gandhival együtt nagyban hozzájárult India függetlenné válásához. Továbbá a Varanasi (Benareszi) Hindu Egyetem létrehozói és alapítói között volt. Természetes módon emlékezett előző életeire, amit más magas szintre fejlődött emberek is megvizsgáltak.Így egyik előző életében éppen Giordano Bruno volt. Még korábban, az ötödik században, Alexandriában, mint Hypatia, fiatal filozófusnő élt amíg kegyetlenül meg nem gyilkolták. II. Rákóczi Ferencet pedig mi magyarok is különösen emberi és szellemi nagysága miatt tiszteljük. A teozófiai hagyományok szerint Rodostoban csak színleg halt meg, és nem sokkal később, mint Saint Germain gróf jelent meg a történelem fontos színpadain. Teozófiai, okkult és ezoterikus körökben mint a "Magyar Mester"-t ismerik. Tapasztalataink szerint sajnos vannak akik helytelenül használják és visszaélnek a nevével. Remélem, hogy ha csak ennyiben is, de sikerült kérdéseire válaszolnom. Ha szabad kérdeznem, a Leslie Cloak néven kit tisztelhetünk? Tisztelettel: R.L.
Reicher László <mateta@elender.hu>
H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. HUN - Saturday, October 23, 1999 at 14:30:34 (CEST)

Tisztelt Társulat! Végigolvastam igényesen összeállított honlapjukat, nagyon érdekes volt. Sok egyéb mellett azonban "beleakadtam" két névbe: Giordano Bruno és Rákóczí (Ferenc- gondolom) Nekik mi közük van a teozófiához? Válaszukat előre is köszönöm Üdvözlettel L:C
Leslie Cloak <l_cloak@freemail.c3.hu>
HUN - Tuesday, October 19, 1999 at 18:13:20 (CEST)

Örülök, hogy végre nyílt egy lehetőség, ahol a teozófiáról is lehet magyar nyelven eszmét cserélni! Sok sikert kívánok az új fórumnak KutteL
KutteL <KutteL@hungary.org>
HUN - Saturday, October 16, 1999 at 21:00:45 (CEST)