Teozófia Fórum


2000.03.15 - 2001.03.17. között

KORÁBBI HOZZÁSZÓLÁSOK

2010.09.17 - 2011.11.07. között
2010.08.03 - 2010.09.14. között
2009.02.27 - 2010.08.04. között
2007.12.17 - 2009.02.26. között
2006.08.15 - 2007.12.17. között
2002.03.06 - 2003.05.14. között
2001.03.20 - 2002.02.17. között
2000.03.15 - 2001.03.17. között
1999.10.16 - 2000.02.12. között

FŐOLDAL | FÓRUM


Kedves Társulat! A rózsakeresztesekről szeretnék minél többet megtudni. Kik ők? Mióta vannak? Mik a céljaik? Miért nem találok róluk semmit interneten, holott az egyetemen ki vannak plakátolva? Szekta-e? Elérhetőségük? Egyebek amit fontosnak gondolnak róluk. Kérném magánban (is) küldjék el válaszukat Köszönettel: Fekete Balázs
Fekete Balázs <fekete_bv@hotmail.com>
HUN - Saturday, March 17, 2001 at 19:33:21 (CET)

Kedves Éva! Amint azt egy korábbi kérdésre írott válaszban is olvashatja, ezt a választ is két részre lehet bontani. Az első: a Társulat, mint szervezet, ilyen kérdésekben nem foglal állást. Ezen alapállásunk elvi hátterét megtalálja a honlapunkon, a "A Teozófiai Társulat / A Nemzetközi Teozófiai Társulat Igazgatótanácsának határozatai / A gondolat szabadsága" oldalán. ––– A válasz másik része kizárólag a magánvéleményem: van valami – igaz, nagyon felületes – képem erről a meglehetősen legendákba vesző területről. A napjainkban magyarságnak nevezhető, kulturális és gazdasági kapcsolatokkal összetartott közösség története nyilvánvalóan sokkal régebbi időkre nyúlik vissza, mint azt a hivatalosnak minősített történettudomány ma elfogadja. Érdemes viszont szem előtt tartani, hogy nem egyedül élünk ezen a Földön, nagyon sok hasonló közösség él ma is egymás mellett, hasonlóan régi időkbe vesző történelemmel a hátuk mögött. Azt pedig igen fontosnak tartom, hogy ezek a közösségek nincsenek egymástól légmentesen elzárva, hanem hatnak egymásra, bár ez a hatás a mindennapok során, rövid távon és látszólag(!) nem mindig segítő jellegű. Ne feledjük viszont, hogy a hosszú távú egymásra-hatások mindig termékenyítők, segítőek voltak és lesznek is. A teljes elzártság mind biológiailag, mind szellemileg a teljes leépülésre, degenerálódásra vezet, aminek eredménye az adott népesség lassú kipusztulása. Ezt a törvényszerűséget az utóbbi évtizedek biológiai és néprajzi kutatásai egyértelműen mutatják. Ebből a szempontból itt, a Kárpát-medencében mind biológiai, mind szellemi-kulturális szempontból igen előnyösek a körülmények és a lehetőségek, amit teljesen egyértelműen mutat az a tény is, hogy a magyarságnak nevezhető közösség minden 'történelmi vihar' ellenére életben maradt és semmi jele a kihalásnak. (A folyton károgó 'búsmagyarkodók' csak a saját megoldatlan problémáikat vetítik ki mindenre, őket nem érdemes komolyan venni !!! – Sokkal többet ér megfogadni Kölcsey tanácsát: "… mit ér epedő kebel e romok ormán… hass, alkoss, gyarapíts…" ) – Ami az egyes emberi közösségek, mint esetünkben az egész emberiség, ezen belül a magyarság 'tudását' illeti, nyilvánvaló, hogy ennek jeleit, nyomait sokfelé felfedezhetjük, pl. a népművészetekben, a népmesékben, pontosan ugyanúgy, mint bármelyik más, ma élő nép hasonló hagyományaiban. Az ezekben rejlő ősi tudás is része annak, amit mai kifejezéssel Theos-Sophia (Isteni Bölcsesség) néven is szokás emlegetni és aminek egy kis része a Teozófiai Társulat irodalmában is fellelhető. A közös gyökerek tehát – bár eléggé rejtve, de mégis egyértelműen – felfedezhetők. Üdvözlettel
Martinovich Tamás <tshutau7@elender.hu>
HUN - Friday, March 16, 2001 at 20:27:46 (CET)

Tisztelt Társulat! Még csak most volt szerencsém rábukkanni erre a honlapra, és őszinte elismerésem a tagoknak. Kérdésem az, hogy a Társulat ismeri-e az Arvisurát, s ha igen, mi a véleményük róla? Egyáltalán foglalkoznak-e valamilyen szinten kifejezetten a magyarság igaz őstörténetével, vagy csak én látom úgy, hogy komoly összefüggések lelhetők fel a sokezer éves beavatott társadalmunk tudása és a teozófia között?
Éva
HUN - Tuesday, March 13, 2001 at 14:35:42 (CET)

A Társulat létezik, működik, a honlapon megadott e-mail cimen közvetlenül is megtalálható. Üdvözlettel
Martinovich Tamás <tshutau7@elender.hu>
HUN - Sunday, March 04, 2001 at 19:04:14 (CET)

Kedves érdeklődő barátunk! Kérdésedre a választ két részre lehet bontani. Az első: a Társulat, mint szervezet, ilyen kérdésekben nem foglal állást. Ezen alapállásunk elvi hátterét megtalálod a honlapunkon, a "A Teozófiai Társulat / A Nemzetközi Teozófiai Társulat Igazgatótanácsának határozatai / A gondolat szabadsága" oldalán. ----- A válasz másik része kizárólag a magánvéleményem: eddigi tapasztalataim alapján úgy látom, hogy minden kereső olyan közösséget talál, amelyik hosszú távon az ő szellemi kibontakozásához a legjobb lehetőséget biztosítja. Akinek a kötöttebb, szabályozottabb közösség tud segíteni, az ilyen emberek közé fog kerülni. Aztán az, hogy ez a tény egy kívülálló számára melyik oldalát mutatja, attól függ, ki hogyan nézi. Egy komoly tanfolyam végigdolgozása természetszerűleg változást hoz létre abban, aki részt vett benne (ez még az egyszerű iskolai tanulmányokra is igaz). Aki egy közösséghez csatlakozik, nyilván egyetért a közösség működési szabályaival és alkalmazkodik hozzájuk. Ami pedig az Új Akropolisz Egyesületet illeti, saját tapasztalatok hiányában, mások benyomásai alapján nem tudok véleményt alkotni. Minthogy azonban eléggé le vagyok kötve más irányú feladatokkal, belátható időn belül aligha kerülhet sor a közelebbi ismerkedésre. Üdvözlettel:
Martinovich Tamás <tshutau7@elender.hu>
HUN - Sunday, March 04, 2001 at 19:01:15 (CET)

Reicher Laci bácsi eltávozott, létezik Teozófiai Társulat egyáltalán? Vagy én is a tagja vagyok? A tagokkal szeretném felvenni a kapcsolatot! helgawitch@freemail.hu
Cs. Nagy Helga <helgawitch@freemail.hu>
Budapest, HUN - Sunday, March 04, 2001 at 16:41:24 (CET)

Sziasztok! Szeretném a véleményeteket kérni Az Új Akropolisz elnevezésű társaságról. Egyik fő tevékenységükként foglalkoznak okkult tanítások továbbadásával. Szervezetten, egymásra épülő rendszerben teszik ezt. Igen kemény hierarchiát alakítottak ki és állítólag folyamatos agymosáson mennek keresztül a tagok még a végén teljesen elvesztik kapcsolatukat a realittásokkal. Magukat tartják a 6. faj megalapítóinak. Feltétlen engedelmességet követelnek, létrehoztak pl.egy fegyveres, harcművészetekkel foglalkozó egységet. Mindezt néhány ismerősömtől tudom, akik már évek óta oda járnak, és igencsak megváltoztak. Mit tudtok/gondoltok róluk?
Kovács Iván <lrobit@freemail.hu>
Budapest, HUN - Friday, February 23, 2001 at 01:21:47 (CET)

Sziasztok! Segitseget szeretnek kerni. Nagyon fontos. Ha valaki tudja Szepes Maria Cimet kuldje el a az e-mailomra.Vagy ha valaki tudja hogyan vehetnem fel vele a kapcsolato. Kosz szepen
Kovacs Zoltan <kzolika10@hotmail.com>
Romania - Sunday, January 21, 2001 at 13:32:45 (CET)

Kerem kuldjon valaki egy drotpostat (e-mailt) ha felkerultek az uj programok. Koszi elore is, Roger
Roger <rger@freemail.hu>
- Tuesday, November 14, 2000 at 13:08:48 (CET)

A Szellemi Búvárok lapjában találtam egy csodálatos cikket Reicher Lászlótól. Sajnos a cikk halála után került az újságba, de nagyon jó dolgok vannak benne megfogalmazva és így megtaláltam a Társulat WEB lapját.Ezt útólag is köszönöm neki a posztomusz műve miatt.
Karsay István <karsay@mail.digitel2002.hu>
Csömör, Ibolya u. 2/a HUN - Tuesday, October 17, 2000 at 19:05:41 (CEST)

Hinni, vagy Tudni az elsődleges! Nem könnyű sohasem eldönteni. Irásom egy megtörtént esetet dolgoz fel a tanulságokkal www.zotyo.hu/para/egely2.htm Tisztelettel: Iván Gábor
Iván Gábor <gabnavi@mail.datanet.hu>
HUN - Saturday, September 30, 2000 at 19:02:14 (CEST)

Teofózus barátaim! Honlapom ugyan nem a teofóziáról szól, de ha érdekel Titeket, mivel foglalkozik szabadidejében igen gyakran egyik társatok, látogassatok el ide: www.tar.hu/humorharold
Árpád <feketearpi@freemail.hu>
HUN - Wednesday, May 31, 2000 at 21:43:38 (CEST)

Kedves Érdeklődők! Kedves Teozófus Barátaim! Különösen nagy örömömre szolgált, hogy ilyen nagy érdeklődést keltett II. Rá-kóczi Ferenc fejedelem személye a Teozófiai Társulat honlapján. Amikor először hallottam, hogy ő is Adeptus, Mester és a Fehér Testvériség azon tagja, aki az európai és észak-amerikai kultúrák fejlődését segíti, igen meglepődtem. Hiszen minden kisiskolás ismeri tevékenységét, a nagyobbak meg még inkább. Azonban leginkább mint politikust és hadvezért, ráadásul elárult, vesztes, emigrációba kényszerült embert ismertetik életét és tevékenységét min-den általános és középiskolában. Tudjuk is, hogy mennyit küzdött és áldozott országunkért; személye, az ember mégis kissé érthetetlen, idegen marad az is-kolai tanulmányok után. Ez volt az oka, hogy elkezdtem utánanézni, igaz lehet-e az az állítás, miszerint ez az ízig-vérig korának gyermeke valójában egy misztikus felkészültségű szel-lem. Annál is inkább érdekelt ez, mert St. Germainről valóban olvasni Szepes Mária könyvében, sőt azóta Rákos Péter tollából is, de ha ő II. Rákóczi Ferenc, akkor éppen a magyarok miért nem nevezik őt a magyar nevén? Kutatásom első meglepő eredményeként felfedeztem, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem nem csak a kard, de a toll forgatásában is kiválóan jeleskedett. Úgy a szabadságharc alatt, mint utána igen sokféle műfajban alkotott kiválót. Írt sze-relmes verset éppúgy, mint politikai emlékiratot. Írásainak java része azonban már az emigrációban készült, s mivel csak abban bízhatott, hogy francia barátai őrzik meg ezeket, ezért főleg franciául és latinul írt. (Miután Magyarországon a Habsburgok rendezkedtek be, akik már őseinek is halálos ellenségei voltak, neki pedig még inkább, jól tudta, hogy írásai csak tőlük minél távolabb maradhatnak meg. Ezzel ugyanakkor a magyar szabadságharc külföldi megítélésének ügyét is jól szolgálta.) Az életének és a szabadságharcnak a becsületes áttekintése után, amit Vallomá-sai és Emlékiratai tartalmaznak, egyéb műfajokban is alkotott, s ami meglepő, legnagyobb számban vallásos tárgyú írásokat hagyott hátra. Figyelemre méltó, hogy a kultúra és a nevelés országépítő munkájának éppúgy része, mint a hadakozás. A szabadságharc évei alatt, amennyire a mindenkori hadi helyzet engedte, komoly kulturális tevékenységet is kifejtett, pl. újságot indított, megalapította a Nemes Ifjak Társaságát, amiből apródjai is kikerültek, akik később az emigrációba is elkísérték. Áttekintve életét megfigyelhető, hogy a vallás végigkísérte életét. Bár egészen fiatalon kisebb szerepet játszott életében, mivel csalódott a katolikus egyházban, elsősorban családi okokból. Hiszen eredetileg református nevelést kapott, de amikor elszakították édesanyjától és nővérétől, erőszakkal katolizálták, s Prágá-ban teológiát tanulva is sokat szenvedett, mivel a mérnöki, hadtudományi isme-retek jobban érdekelték. A szabadságharc alatt feljegyezték róla, hogy ha lehetőség volt rá, katonáival együtt imádkozott a csaták előtt, sőt maga írt imádságokat mondott el. Ellensé-gei azzal gúnyolták, hogy céljait imádkozással, szívhez szóló beszédekkel és könnyekkel érte el. (Ez mindössze azt bizonyítja, hogy igen érzékeny ember le-hetett!) Az emigrációt Lengyelországban kezdte, majd Franciaországban folytatta. Itt is gondja volt rá, hogy a kíséretében lévők megismerjék ezen országok kultúráját a nyelvtől kezdve a zenén és képzőművészeteken keresztül szinte mindent. Franciaországban, Párizstól nem messze Grosbois-ban volt egy kolostor, ahova szívesen vonult vissza elmélkedni. Itt vett egy kis házat, ahol komoly lelki gya-korlatokat végzett, s ahol tulajdonképpen letelepedett XIV. Lajos halála után. Szigorú szerzetesi életet élt, ekkor kezdett Vallomásai és Emlékiratai írásába is. A pápai nunciusnak írt egyik levelében hivatkozik is lelki fejlődésére. Itt vonul vissza legbelsőbb lelki magányába annak eldöntésére, hogy elfogadja-e a szultán meghívását. Úgy dönt, hogy ezzel többet tehet hazájáért. És ő megint ezt vá-lasztja a kényelmes, de legalábbis biztonságos lelki visszavonultság helyett. Az sem véletlen, hogy Rodostóban aztán kolostori napirendet tart, naponta többször vonul a kápolnába imádkozni, hiszen ezt már Grosbois-ban megszokta, magáévá tette. Bár időnként politizált, ez már csak „utórezgése” a valamikori fejedelmi tevékenységének. Ekkor már valójában majdnem aszkéta életet élt. Vallásos Fohászai, Meditációi, Politikai és erkölcsi végrendelete mind arról ta-núskodnak, hogy egy igen mély lelki életet élő, komoly szellemieket kereső em-berről van szó. Természetes, hogy ezután könnyű szívvel mondom ki azt, meg-győződésem, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk tettei és írásai alapján igenis lehet a Magyar Mester, az az Adeptus, aki magas rangú tagja a Nagy Fehér Testvériségnek, és nekünk, aki ezt tudjuk róla, kötelességünk ennek megfelelően megemlékezni róla, emlékét ennek megfelelően ápolni. Éppen ezért is fájlalom, hogy amikor e nagyszerű emberről van szó, nálunk, magyaroknál még mindig inkább a St. Germain nevet említik meg, ahelyett, hogy a Rákóczi néven neveznék, holott már az interneten Amerikai körökben is inkább így emlegetik. Bár biztos vagyok benne, hogy ez leginkább a történe-lemtanításunk hibája, ezért kérek mindenkit, hogy tudatosítsa környezetében azokat a tényeket, amiket Rákóczi Mesterről, az Adeptusról is tudni illik. Szeretettel!
Dr. Minya Klára <mailto:fabiangy@freemail.hu>
HUN - Monday, April 17, 2000 at 21:03:12 (CEST)

Kedves Szabari János! Köszönjük a téma felvetését. A Teozófiai Társulat hármas célkitűzé- sét még a XIX. században fogalmazták meg és jól tartamazza az emberi törekvések lényegét. A világon mindenütt ezzel a három célkitűzéssel jegyeztette be magát a tásulat, mint jogi személy.Azóta azonban már több mint száz év elmúlt,és világunk már messze nem az ami akkor volt, a társadalmak,az egyének és igényeik, eszményeik sem ugyanúgy fogalmazódnak meg mint akkoriban. Ma ezeket a célkitűzéseket különféle irányzatok, de még egyetemi tanszékek is célul tűzték ki. Az elmúlt egy két évtizedben voltak a Nemzetközi Teozófiai Társulatban kezdeményezések és törekvések, e célkitűzések magasztos céljainak megtartása mellett, modernizálni. A három célkitüzés lényegét jelentő három kifejezést, a magam részéről másként látom. Inkább arról van szó, hogy az egység, az összehasonlítás, és a kutatás. Az egység alatt minden élőnek az EGYETEMES EGYBŐL számazását, kisugárzását és oda visszatérését értjük, és éppen ezért mindannyian testvérei vagyunk egymásnak. Ma már a tásulatban szinte mindenütt minden élőre kiterjesztik a testvériességet, nem csak az emberre. De itt a T.T. szövegében a testvériesség egyik magvának létrehozásáról van szó. A hangsúly azon van, hogy "az egyik". Azt hiszem ha felelősségteljesen körülnézünk világunkban és észleljük annak állapotát, akkor teljesen világos, hogy az igazi testvériasség (ami a szeretet egik legmagasabb megvalósulása), az egyetlen valóságos erkölcsi alap és társadalmaink megmentésének záloga. A második célkitűzés célja a vallások, tudományok és bölcseletek összehasonlítása és tanulmányozása, annak érdekében hogy még világosabb légyen közös forrásuk és eredetük az Ősi- Időtlen Bölcsességben. A harmadik célkitűzés pedig a természetben még fel nem ismert törvények és az emberben még meg nem ismert és csak potenciálisan meglévő képességek kutatása és tanulmányozása, azon idítékból, hogy azzal is emeljünk valamit az általános tudás szinvonalán és elősegítsük az erkölcs és etika megvalósítását. Természetesen mindannyian saját magunkon kezdve. Ezért ha valaki éli az általa megismert teozófiai igazságokat és nem csak beszél róla, vagy kíváncsian gyűjtögeti az információkat, abban az esetben nem passzív, nem vissza- húzódó, sem ö maga sem a tarsulat. Abban a reményben, hogy sikerül kérdéseire válaszolnom kellemes húsvéti ünnepeket kívánok: Reicher László
Reicher László <mateta@elender.hu>
Budapest 1065, Bajszy-Zsilinszky út 51.I.5. HUN - Friday, April 14, 2000 at 21:41:05 (CEST)

Kedves Társulat! A Teozófiai Társulat hármas célja három mondat, amiben összesen három ige (pontosabban fonévi igenév) szerepel, sorrendben: megalkotni, támogatni, kutatni. Ebbol az elso egy kifejezetten cselekvést, aktivitást, a világ felé fordulást jelento tevékenység, a második semleges, - lehet valamit aktívan is és passzívan is támogatni - míg a harmadik befeléfordulást, visszavonulást, passzívitást jelento tevékenység. A sorrend - mégha tagadjuk is - valahol egy fontossági sorrendet jelent. Nem érzitek-e úgy, hogy ehhez képest talán túlságosan is visszahúzódó a Társulat, az egyéni tanulás és kutatás fontosságának hangsúlyozása közben kevesebb szó esik arról, hogyan kívánja megteremteni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magját. Üdvözlettel: János
Szabari János <jszabari@mol.hu>
Szolnok, HUN - Monday, April 10, 2000 at 15:01:24 (CEST)

Csak egy rövid közbevetéssel szeretném kiegészíteni a Laci bácsi által alább elmondottakat: >>>Főleg a háziasított állatok esetében, az emberrel való kapcsolatban, érkezik el egy olyan fokra, ahol már egy nagyobb szinte emberi cselekedet, ( pl. élete árán is megmenti szeretett gazdája életét),lehívja, invokálja a benne még szunnyadó szellemi lényét és abban a pillanatban egyéniesül, léte jön a kauzális teste, és halála után, már mint ember folytatja a kibontakozását.<<< Gyönyörű példája a hermészi axióma univerzalitásának, hogy ugyanaz a törvényszerűség érvényesül itt is, mint a következő lépcsőfokon: amikor az ember ismeri fel az azonosságát egy magasabb eszménnyel (a "lénnyel" kifejezés nem lenne teljesen igaz), akkor képes ő is egy haladóbb "osztályba" lépni - gyakorlatilag túllépni az anyagi világhoz való kötődés kényszerén - és ezáltal előbbre jutni a visszatérés ösvényén…
Palásti László <palasti@mail.datanet.hu>
HUN - Saturday, April 01, 2000 at 07:47:23 (CEST)

Kedves Hajnalka, olvastam első kérdésfeltevő írását, és utóbb a kapott választ is. Az eredeti kérdése az volt, hogy bár az öröklődés mind az állatoknál, mind nálunk emberek- nél megvan, a embernél a magasabb, bensőbb Énje, amely a teozófiai irodalom szerint a kauzális testében van otthon, az a tárolója a tapasztalatoknak és a tanultaknak. Az állatoknak az ön kérdésban megfogalazottak szerint ilyen nincs és ezért nem fejlődnek. Az állatok valóban egy életbirodalommal mögöttünk vannak és még nem egyéniesültek mint az ember. Mit jelent ez? Hiszen vannak kedvenc háziállatok, amelyek már majdnem hogy meg- szólalnak olyan okosak. A fejlettebb állatoknak is van lelkük, vannak érzelmeik és még gondolataik is. De honnan születnek ebbe a világba az állatok és mitől vannak okosabbak és ügyesebbek? Az állatok, mint egyedek, a fajtájuk és csoportjuk szerinti ún. csoportlélekhez tartoznak, amely ismereteink szerint az alsóbb mentális és az asztrális szinten alakult ki, és amelybe primitívebb állatok esetén sok ezer egyed is tatozhat, de minél fejlettebb annál kevesebb tartozik ugyanahoz a csoportlélekhez.Főleg a háziasított állatok esetében, az emberrel való kapcsolatban, érkezik el egy olyan fokra, ahol már egy nagyobb szinte emberi cselekedet, ( pl. élete árán is megmenti szeretett gazdája életét),lehívja, invokálja a benne még szunnyadó szellemi lényét és abban a pillanatban egyéniesül, léte jön a kauzális teste, és halála után, már mint ember folytatja a kibontakozását. Amig ez meg nem történik az egyedi állat fizikai halála után minden tapasztalata visszaáramlik a csoportlélekbe, ahol az összes többiével vegyülve, a következő megszületésekor, az egészből merít az egyedi (nem egyéni) megszülető lelke. Ezért lehetséges, hogy, ha valahol valamely állat- egyed valamit jól megtanult, akkor az más megszülető egyedekben is megjelenik. Ha viszont valamely mondjuk helyi állatcsoport tapasztalatai nagyon eltérnek a csoportlélekhez tartozó többiétől,akkor kiválnak és így létrejön egy kisebb "létszámú" csoportlélek. Ez az osztódás addig tart ameddig az eltérő fejlődési állapot miatt már csak alig néhány egyed marad.Ekkor következhet be olyan helyzet, hogy az egyéniesüléssel végleg kiválik, és elindulhat az emberi élet korszakokon át tartó útján. E rövid ismertetésből is látsik, hogy az összes életbirodalmak, ásványi, növényi, állati és emberi, és azon túli is, összefüggő fejlődési és kibontakozási folyamat. De az is érthetőbbé válhat, hogy milyen óriási felelösséggel tartozunk mi, a fejlődésben fiatalabb testvéreink és az egész természet iránt,hiszen nagyon nem mindegy, hogy az élőlények milyen tapasztalatokkal térnek vissza a csoportlelkükhöz. Még nagyobb a felelősség, hogy az egyéniesülő állat a szeretet vagy a félelem és gyűlölet vonalán egyéniesül. Remélem, hogy amennyire ezen keretek lehetségessé teszik, válaszolhattam a feltett kér- désére. Ha további kérdései lennének, kérem írja meg és tőlem telhetően válaszolok rá. Üdvözlettel: Reicher László
Reicher László <mateta@elender.hu>
H-1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51 HUN - Friday, March 31, 2000 at 22:53:54 (CEST)

Kedves János, a honlapunkra küldött kérdésedre igyekeztem részletesebben válaszolni, amit technikai okok miatt a http://www.globenet.hu/teozofia/TeoForum/mbox/valasz0002.html cimen találhatsz meg. Üdvözlettel Martinovich Tamás.
Martinovich Tamás <tshutau7@elender.hu>
Budapest, 1011, Hunyadi János út 17. HUN - Friday, March 31, 2000 at 09:34:03 (CEST)

Kedves Hajnalka, köszönjük a honlapunkra küldött kérdését. A részletes választ technikai okok miatt a http://www.globenet.hu/teozofia/TeoForum/mbox/valasz0001.html cimen találhatja meg. További kérdéseire is szivesen válaszolok. Üdvözlettel Martinovich Tamás.
Martinovich Tamás <tshutau7@elender.hu>
Budapest, 1011, Hunyadi János út 17. HUN - Friday, March 31, 2000 at 09:32:53 (CEST)

Az elmúlt néhány napban nem működött az új hozzászólás beállításbeli problémák miatt. Elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért.
Kácsor István <kacor@globenet.hu>
HUN - Thursday, March 30, 2000 at 12:18:42 (CEST)

Kedves Társulat! Több kérdésem - megjegyzésem is van, végre lehetoség van ezeket feltenni. Nagyon boldog voltam, amikor egy-két éve rátaláltam néhány, az Iternetrol szabadon leöltheto teozófiai kiadványra, úgy éreztem, ezt az utat kell megismernem. Régóta keresem, mi az én utam, sok utcába benéztem, de egyiken sem éreztem magamat teljesen otthonosan. Késobb rátaláltam a honlapotokra, és a megfogalmazott alapelveket és célkituzéseket a sajátomnak találtam. A Társulat kiadványainak nagy részét beszereztem, elolvastam, vannak, amiket sokszor is. Amit hiányolok, a személyes kontaktus, konzultáció lehetosége. Szívesen vennék részt eloadásokon, beszélgetéseken, tanításokon. Erre a telefon, foleg egy ilyen levelezos fórum személytelensége miatt nem alkalmas. Olyan kérdések is felmerülnek, mit jelent a Társulat tagjának lenni, ki és hogyan lehet az, hogyan segítheti egy vidéki "útkereso" a munkátokat. Üdvözlettel: János
Szabari János <jszabari@mol.hu>
Szolnok, Csokonai út 53. HUN - Thursday, March 23, 2000 at 15:43:52 (CET)

Kedves Társulat! Köszönöm a válaszukat. Egy kérdést szeretnék feltenni, tudom, hogy meg fogom kapni rá a választ, hiszen nem "véletlenül" kérdezem önöktol. :)) Az állatoknál megvan a fizikai átöröklés úgy mint az embernél. De a fizikai átöröklés nem adja meg nekik a felgyülemlett tapasztalatot, ami az állandó emberi Egot folytonos továbbhaladásra képesíti. Ez magyarázza miért vesztegel az állat és miért halad az ember. Nincs az állatnak tárháza, amelyben a tapasztalatokat gyujthetné, kivéve, ha megváltoztatja fizikai szervezetét, de ezt nem teszi. Akkor mi okból létezik az állat? Barátsággal: Hajni.
Béres Hajnal <caliburn@freemail.hu>
Budapest, HUN - Tuesday, March 21, 2000 at 22:23:11 (CET)

kedves Hajni , örülünk, hogy honlapunk felkeltette érdelkődését és reméljük, hogy ismerkedése a teozófiával még sok szép órát fog Önnek szerezni. A Társulat kiadványait Martinovich Tamástól lehet jelen pillanatban megvenni, őt előzetes telefoni időegyeztetés után célszerű felkeresni. Ami az előadásokat illeti, az már sajnos nem ennyire egyszerű: idén nincsenek nyilvános előadások. Azért is hoztuk létre ezt a fórumot, hogy legalább valami érintkezési lehetőség megmaradjon, amiből minden résztvevő profitálhat. Reményeink szerint lesz majd mód (az előadások helyetti) összejövetelek szervezésére, de ennek az időpontjáról és gyakoriságáról korai lenne még nyilatkozni... Mindenkit csak arra tudunk bíztatni: tegye fel kérdéseit a fórumon, vagy jelentkezzen a megadott e-mail címeken, illetve telefonszámokon, és mi igyekszünk minden felmerült kérdésre a lehető legjobb tudásunk szerint válaszolni. Üdvözlettel: Palásti László
Palásti László <palasti@mail.datanet.hu>
HUN - Saturday, March 18, 2000 at 14:39:55 (CET)

Kedves Társulat! A honlapjukon olvastam,- ami elismerésre méltó- hogy a Társulat központi címén kaphatók a kiadványaik. A ketto közül melyik központban, melyik nap és milyen idopontban lehetne vásárolni könyveket? Annie Besant-tol már olvastam Az újraszületés törvényét, ami nagy segítségemre volt. Lesznek az idén is nyilvános eloadások? Szeretném a naptáromat teleírni velük! :) Barátsággal: Hajni Kelt Budapesten, az Úr 2000-ik évének március havának 14. napján.
Béres Hajnal <caliburn@freemail.hu>
Budapest, HUN - Wednesday, March 15, 2000 at 00:58:04 (CET)