Embléma Magyar Teozófiai Társulat
 
Kezdőoldal
HírekA Teozófiáról rövidenA teozófiáról bővebbenA Teozófiai TársulatA Társulat alosztályaiA társulat jelvényeA Teozófia nagy tanítóiCentenáriumi oldalHonlapajánlóTeozófiai kiadványok
Felhasználónév:

Jelszó:

 

  

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, ha
személyi jövedelemadója 1%-át Társulatunknak ajánlja fel.

Az így befolyt összeget
új könyvek kiadására fordítjuk.
Adószámunk:

19672414-1-42

 

 

Fórum

Tisztelt Látogató!


Örülünk, hogy honlapunk felkeltette érdeklődését. Az alábbi fórumot azért hoztuk létre, hogy teret nyissunk az olvasottak megbeszélésének, hogy esetleges kérdéseit bárki nyilvánosan feltehesse és hogy azokra, valamint általában a teozófiára vonatkozó kérdéseire választ kapjon.
Igyekszünk a hozzászólásokra rövid időn belül legjobb ismereteink és jelenlegi tudásunk szerint választ adni, de szívesen vesszük építő jellegû hozzászólását is. Kérjük, hozzászólásai megfogalmazásánál kerülje a személyeskedést, tartsa tiszteletben a vélemény szabadságát, és ne tekintse fórumunkat reklám-lehetőségnek. Ilyen esetekre a moderáció jogát fenntartjuk.
Kérjük, tekintse fórumunkat a sajátjának és érezze otthon magát

A régi honlap és a korábbi évek hozzászólásai itt olvashatók.

Név (megadása szükséges)

E-mail (nem lesz látható) (megadása szükséges)

Weboldal (ha van)

Néhány praktikus tanács: a hozzászólásoknál alkalmazhatók a HTML nyelv elemei.
Kép beszúrására nincs lehetoség, képet csak linkek segítségével lehet megosztani a fórumban.

Írja ide a képen látható szöveget:
Hajdu M válasza István kommentjéreElozmény2013-09-08 11:51:20

A mennyei atya lakhelye, amit Jézus úgy határoz meg helyileg, hogy: bennetek van a mennyek országa. Tehát az ország amelyben mennyek vannak (többesszám) az elég magas? Az nevezhető magasságnak? Ha igen, akkor mind ezek az erők és hatalmasságok is bennünk vannak, hiszen a Sátánnak bejárása van a mennybe érdekes módon, és folyvást vádolja az embert Isten előtt, ahogyan Jézus tanít is: 9Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván.../János 8;9/ Isten és Sátán folyamatos kapcsolatban vannak bennünk...

Mik lehetnek tehát ezek a hatalmasságok amelyek ellen tusakodásunk van?

A hatalom kifejezést a hat/hatni igéből/gyökből eredeztethetjük, így azok a hatalmasságok, melyek hatással vannak ránk, és ezek szintén végeláthatatlan hierarchiákba rendeződve folyton kísértenek, vagyis mindenféle módon manipulálni próbálnak minket, hogy letérítsenek arról a lelki és szellemi útról, mely az Isteni abszolútumhoz a forráshoz, a kiindulási ponthoz vissza vezet

Mik ezek a mindenféle módok?

Érzelmek, vágyak, ösztönök, gondolatok, ártó tettek, a Dantei hét főbűn köré szerveződő kisebb bűnök, vétségek, tévedések, tévelygések... amiket folyton elkövetünk és nem urai, hanem kiszolgálói vagyunk ezáltal ennek a világnak...

Nos amíg manipulálhatóak vagyunk bármily érzelem, gondolat, vágy és egyebek által, addig bizonyosan ezen hatalmasságok uralma alatt állunk, persze ki-ki különböző mértékben és formában.

Jézus megkísértése mutatja a példát, hogy Őt már semmivel nem lehetett manipulálni, sőt végül kijelenti az Ördögnek, hogy: Ne kísértsd a Te uradat és Istenedet s ha észrevesszük ebben, hogy Jézus Önmagát nevezi az ördög urának, akkor láthatóvá válik a cél: Uralni, minden vágyat, minden gondolatot, minden érzelmet, hogy magunk is kijelenthessük, ura vagyunk ennek a világnak, nem pedig áldozatai és a manipulatív szándékok elszenvedői ahogyan jelen állapotunkban!

Az egyetlen szabadulási út tehát az, ha lehántjuk magunkról ezen hatalmasságok által a nyakunkba zúdított mindenféle hatásokat, melyek ide-oda rángatnak, húznak löknek hajtanak bennünket, és ezen káosz megszüntetése által felismerjük valódi önmagunkat

Ezért vagyunk itt ugyanis


Válasz

Hajdu M szerint:2013-09-08 11:18:57

Az megfigyeltétek már, hogy Jézusnak nincs földi identitása?

Nincs kötődése a földi dolgokhoz


Válasz

István szerint:2013-09-08 10:33:10

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a M A G A S S Á G O K B A N vannak. " /Efézus 6:12/

A vér és test azaz a prána/vitalitás és a vaskos/fizikai valóság és hát ezzel valóban nincsen is semmi tusakodnivaló :))), az aszkéták és más anyagot/testet negligáló népség persze harcol de minek ?! :)) Nem tünt még fel, hogy a teremtés rengeteg ideig, sok munkával járó materializáció, egy adott életre leszületni pedig alászálni, másodtesteket, fizikait magunkra szerelni NEM VÉLETLEN. Ez nem maya :))), hanem a valóság egyik szintje. Szükséges, habár kétségtelenül általában nem kellemes. Életünk sorozata áldozat, munka, olykor nehéz meló..... de álomnak és látománynak nevezni mulatságos. Keressem meg önmagamat! :))) a fene megette ha az elmult 64 évemben nem találtam meg önmagamat.... ennek egy logikus oka van: Itt és most EZ AZ IGAZI, ez a tennivaló, nem pedig lehántani magamról a rétegeket.))


Válasz

Hajdu M válasza István kommentjéreElozmény2013-09-08 07:59:09

"11Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 12Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. " /Efézus 6:12/

Vagyis éppen azok ellen van tusakodásunk, melyekkel Te kiegészítendőnek találod magad...

"11Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét: Érdemes ezen az ösvényen tovább lépni és kideríteni, mik is Istennek minden fegyverei, ehhez a harchoz?


Válasz

Hajdu M válasza István kommentjéreElozmény2013-09-08 07:50:23

"zárkóztassuk mán fel melléje lényünk teljességét"

Nos örülök, ha találunk közös pontokat a gondolkodásunkban, de itt most ismét más utakon járunk

Szerintem ugyanis a lényünk teljessége akkor válik ismertté, tehát akkor tudjuk meg kik is vagyunbk tulajdonképpen, ha mind ezeket amiket felsoroltál le tudjuk hántani magunkról.

"Én például vagyok kedves intellektus, akarat, érzelem, éhség és libidó, képzelet, altudat és spiritusz és hát a derék fizika/biologia, sőt aura se maradjon ki"

Ezek elfedik lényünket, nem pedig teljessé teszik. Itt megint egy komoly kérdésbe ütköztünk

Mi a teljesség?

Azt olvassuk a Jelenésekben, hogy: most tükör által homályosan látunk. A teremtéstörténetben azt,hogy: Teremti az Isten a világot a maga képére és hasonlatosságára, vagyis Isten nem jelenik meg maga, hanem létrehoz egy sajátos megjelenési formát, amiről a jelenések könyve azt írja, hogy csupán a valóság tükröződése.

Vajon a tükörképemmel kiegészül a lényem? Ha ellépek a tükör elől hiányossá váltam?

Szerintem ne keverjük a teljességet a róla alkotott képpel. Még csak a Hindu doktrína Máya fogalmára sincsen szükség, hiszen a bibliában ugyan az a tanítás jelenik meg. Milyen érdekes!

Lényünk teljessége éppen akkor bújik elő, ha ezt a tükörvilágot sikerül lemosni róla, ha a tudatunk a valósággal tud találkozni és nem a valóság képével

Ezért oly alapvetően fontos az ember számára az önismereti munka. Nyilvánvalóak a módszerek, hogy miként ismerhetjük meg magunkat előbb a felszínen, kívülről befelé, majd ha már eléggé megtisztítottuk magunkat, és elég nagy teret engedünk az Isteni szellem belénk, és belőlünk kiáradásához, akkor a további munka már a Krisztusé bennünk, ahogyan Pál apostol fogalmaz: Nem Én élek többé, hanem él bennem a Krisztus...

Tehát Én nem vagyok: éhség, szomjúság, félelem, bátorság, gyávaság, perverzitás, libidó és sorolhatnám napestig, mert ez mind nem vagyok, hanem az vagyok, ami ezek mögött alva, rejtőzve, álmatagon várja, hogy felszabadítsuk a tükörvilág illúziója alól!

A gondolkodom, tehát nem vagyok, nagyon helyesen rámutat ennek lényegére, hiszen amíg Én gondolkodom, addig nem a Krisztus él bennem, hanem Én az elkülönül tükörvilágba veszett istentől elrugaszkodott magamat fizikai lényként deklarált tudatlanság vagyok


Válasz

István válasza Hajdu M kommentjéreElozmény2013-09-07 11:35:33

Na Miklós, most nagyon értjük egymást. Nemcsak filoszófia /duma/ által kommuninál az ipsze, hanem zene, ének, tánc, érintés, sőt ölelés által, sőt metakommunike is. A multkor a Pax tévében csokornyakkandős négyszemü széleshomloku /amugy szimpátikus/ illető értekezett a jánosi Apokalipszis mibenlétéről. Bizonyiték sehol, cáfolat sehol, csak kulturáltan bólogató hasonlelkek. Unalmamban ásitoztam és gyorsan átmentem egy bünügyies filmhez.....katartikus átéléssel örvendeztetett meg a forgatókönyviró, rendező, szinész, mert lényem lényegét megérintette a művészetük. Gondolkodom, de még nem vagyok. Ki mondta ezt? Hát én! Nem arról szónokolok, hogy fölösleges a logika és gondolkodás, hanem hogy zárkóztassuk mán fel melléje lényünk teljességét! Én például vagyok kedves intellektus, akarat, érzelem, éhség és libidó, képzelet, altudat és spiritusz és hát a derék fizika/biologia, sőt aura se maradjon ki. Ámen !


Válasz

Hajdu M válasza István kommentjéreElozmény2013-09-07 07:13:33

Nem kergetem Istent :) Próbálom lefejteni magamról azt a réteget mely eltakarja előlem :)

Régebben résztvettem egy kis internetes közösség életében ahol meditációkat végeztünk közösen. Meghatározott célállomásokat látogattunk ilyen módon, egy alkalommal a Mennyei Jeruzsálem nevű "helyre?" mentünk. Persze mindenkinek más más élmény anyaga származott ebből. Nekem többek között egy "jelenetben" hatalmas kígyó vitt árkon-bokron keresztül üregekbe erőd át tisztásokon át... végül a kígyó eltűnt és egy oroszlán előtt találtam magam, ülve akkora volt mint Én állva, de teljesen békés volt. Olyan nyugalom áradt belőle, amire azóta is visszavágyom. Néztük egymást egy darabig aztán eltűnt ez a "jelenet" és egy teljesen más környezet vette át a helyét.

A meditáció vezetője másnapi beszámolót követően kifejtette ennek szimbolikáját, aminek a summája ez: A bölcsességed majd elvezet az erődhöz...

Valóban az okkult szimbolikában a kígyó a bölcsesség hordozója, az oroszlán az erőé... Ha ez így van és így van, akkor igen nagy szükség van a gnózisra, tudásra ismeretre, amelyhez érzelmeinken keresztül is eljutunk, de csak abban az esetben ha tudatosan megfigyeljük azokat és logikus rendet teszünk a gondolatvilágunkban. Logika nélkül ebben a világban sehova nem jutunk. Az érzelemvezérelt ember olyan mint egy lelki keljfeljancsi. Ide oda húzzák vonják a kontrollálatlan érzelmek. Jézus mit tanít erről? Boldogok a lelki szegények... a lelkileg gazdagok pedig olyanok mint a széltépte vitorla. A gondolkodó embernek is ez a csapdája persze, hiszen a gondolat-áramlatok ugyanilyen állapotba hozzák, ezért meditálunk, ezért végzünk koncentrációs gyakorlatokat, hogy az össze-vissza áramlást megakadályozzunk. Végül el kell jutnia az embernek a teljes kiüresedéshez, hogy Istennek teret engedve átalakulhassunk ahogyan az alkímisták is tették, vagy ahogyan a rózsakeresztes hagyomány nevezi transzfiguráció létrejöhessen, hogy eljussunk Jézustól a fizikai világtól Krisztusig, a világ szellemi forrásáig


Válasz

Hajdu M válasza admin kommentjéreElozmény2013-09-07 06:52:22

Szerintem egyik zenének sincs köze az eszmecseréhez, de jelzi az aktuális hangulatunkat amikor választ adunk, ez pedig az olvasó számára jelzésértékű. Az írás tartalma így más megvilágításba kerül... Ez szerintem hasznos. Amikor személyesen beszélgetünk akkor is folytatunk metakommunikációt, ami hatással van a kommunikációra. Interneten keresztül ezek metakommunikatív elemek...

Válasz

admin szerint:2013-09-07 00:18:10

István, biztos vagy benne, hogy ezt a linket akartad megadni?
Mi köze van a Pearl Harborról szóló film zenéjének az itt folyó eszmecseréhez?
az admin


Válasz

István válasza Hajdu M kommentjéreElozmény2013-09-06 18:57:49

A teoszofia foglalkozik a kulturával is

Nem helyes csak intellektuálisan keresni az üdvútat! Kell az érzelem, a vágy, a képzelet és akarat, a katartikus átéltség. Életeink halálaink teljessége. Meg aztán amugy se megyünk tul messzire az ámbiciózus istent-kergető gondolkodással. Tévedéstől selejten át vergődünk talán előre. Azt mondod, Miklós, szükségesek a vallások, ugródeszka és alapanyag. Én meg azt mondom, ez az egész teremtés szükséges, beleértve az ateizmust és a megpróbáltatást is. A világnak sem fölöslege, sem hiánya nincs.


Válasz

Hajdu M válasza Borzák Balarám Béla kommentjéreElozmény2013-09-05 22:43:22

Kerestem egy alkalmas zenét a válaszadáshoz: http://www.youtube.com/watch?v=iwM0cHalySU&list=PLADFA0EAEE65F1A8B

„Én azért nem lennék ilyen bátor” Bátraké a szerencse... Gyáva népnek nincs hazája...

„hogy nyugodtan vegyítsünk személyes és személytelen rendszert” Van ilyen elválasztódás? Mi lehet annyira személyes, ami nem kötődik másokhoz? És mi annyira személytelen, ami nem kötődik az adott egyénhez?

„Istenest "Istentelennel" életsorozatost "egyszerélünk"-kel. Itt alapvető szemléletbeli különbség van köztünk... Nincs Istentelen, és nincs istenes. Egy világ van, egy a forrás, és ez teljes egységben van, még ha úgy is tűnik, mintha megszámlálhatatlanféle lenne!

A különféle tanítások, csak látszólag mások.... Eklatáns példa a Heremetikus idea és a Jézusi tanítás összevetése: Kétséget kizáróan igaz, hogy amint fent, úgy alant... És mit tanít Jézus a miatyánkban? Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is... Mindkét tanítás ugyanaz. Amint a lelki-szellemi életünk, úgy a fizikai. Legyen a lélek, mint a test... Ha a lélek jó állapotban van, a test is abban lesz. Minden éra változása kihat a többi érára. A fizikai erőfeszítések, hatnak a lelki és szellemi világunkra, illetőleg, minden szellemi változás változást eredményez a fizikai érában... A tanítások arról szólnak, hogy az ember mi módon juthat el a minél magasabb színvonalra... Miféle színvonalra? Három ösvényen haladhat az ember. Érzelmi, gondolati és cselekvő ösvényeken... De bármelyiken is haladjon, kihatással van a többire... Vannak akik érzelmeik alapján reagálnak a világra. Vannak akik mindent átgondolnak, tehát a gondolat és gondolkodás ösvényén haladnak, és vannak, akik nem sokat érzelegnek, sem nem gondolkodnak, hanem cselekszenek...

„Ha mindenből csak a kedvünkre valót szemezgetjük ki akkor nem tudom mi lesz?” Én tudom: Személyes szabadság... Semmi más nem fontos az ember számára, mint a szabadság. Az ugyanis az isteni állapot, amikor nincs korlátozva a lény...

„Itthon mint "családi autoriter" azt mondom a gyermekeinknek, hogy nem, nem azt is megeszed amit nem szeretsz, mert arra is szükséged van :-)” Mert ember vagy, és nem tudod mi a szabadság, ezért korlátok közé akarod zárni őket... mert magad sem vagy szabad... A szolga szolgaságba taszítja a környezetét, a szabad ember nem korlátoz másokat. Jézustól nem olvasok olyat, hogy tiltana valamit. Egyszerűen nem korlátoz...

„Persze azt is tudjuk, hogy gyakorta az a legártalmasabb a lelki fejlődés útján ami jólesik. Maya (illúzió) Istennő e világban a legrafináltabb női személy.”

Az illúzió megszemélyesítése igen haszontalan, a nemesítése még haszontalanabb szerintem. Az illúzió, nem férfi vagy nő. És egyébként is legyél konzekvens akkor és ne keverd a különféle tanításokat, hiszen a kereszténységben nincs Máya... De mondok egyet még. A jelenések könyvében olvashatod: Most tükör által homályosan látunk, de akkor majd színről színre... Máya a valóságról alkotott kép, de nem maga a valóság, s a jelenésekben szintén ez jelenik meg...

Mi hát a különbség a tanítások között?

Külső és belső? Mit számít, mikor minden egy? Mikor minden, hordozza a mindent... Nincs legkisebb és legnagyobb, hiszen minden irányban a végtelenség jellemző!

Másképpen pedig, befelé kívülről kerülhetünk. Szükség van a vallásokra (külső rendszerekre) mert azok ugródeszkák befelé... egy rendszert alkotnak, exotéria és ezotéria nem különbségek, hanem a haladás lépcsőfokai...


Válasz

Borzák Balarám Béla válasza Hajdu M kommentjéreElozmény2013-09-04 08:13:01

Én azért nem lennék ilyen bátor, hogy nyugodtan vegyítsünk személyes és személytelen rendszert, Istenest "Istentelennel" életsorozatost "egyszerélünk"-kel. Ha mindenből csak a kedvünkre valót szemezgetjük ki akkor nem tudom mi lesz? Itthon mint "családi autoriter" azt mondom a gyermekeinknek, hogy nem, nem azt is megeszed amit nem szeretsz, mert arra is szükséged van :-)Persze azt is tudjuk, hogy gyakorta az a legártalmasabb a lelki fejlődés útján ami jólesik. Maya (illúzió) Istennő e világban a legrafináltabb női személy.

Válasz

Hajdu M válasza Borzák Balarám Béla kommentjéreElozmény2013-09-04 07:03:15

Szerintem és tapasztalataim szerint, nincs sokféle tanítás, hanem az egyetlen tanításnak sokféle megfogalmazása. Taoizmusban, Buddhizmusban, Kereszténységben, Hinduizmusban és minden másban ugyanazokat az esszenciákat találod, de hasznos sokféleképpen megfogalmazva is tanulmányozni, hiszen minden embernek más a felfogó és feldolgozó képessége, az egyik így érti meg a másik úgy, de van amit az okkult tanításoknak köszönhetően vettem észre a bibliában pl... Vagyis nem keletkezik katyvasz az emberben, hanem bátran lehet szemezgetni a különféle megfogalmazásokból, és kifejezetten haszontalannak tartom, hogy bárminek kizárólagosságot adjon az ember, mert ez vezet szektásodáshoz, fanatizmushoz és teljes céltévesztettséghez...

Válasz

Borzák Balarám Béla válasza István kommentjéreElozmény2013-09-03 20:34:37

Pityu! Az „isteni elrendezés” egyik eleme, hogy ki-ki ott tart, ahol előző élet(ek)beli hozománya-, valamint jelen életbeli erényei és mulasztásai egyenlege juttat(ja)ta. Így mindenkinek azt a folyamatot kell megkeresni-, majd gyakorolni, ahol tart. Legveszélyesebb a katyvasz! (pl.: hindu tanok vegyítése keresztény intelmekkel, megsózva egy kis buddhista ízzel, meg egyéb ezo-, new age képzetekkel, stb.) Ha a lelki/szellemi törekvő mindenfélét összevissza „fogyaszt” gyakorol/követ, abból jó nem sül ki. A „kihirdetés”-ek megtörténtek, de mindenki CSAK arra figyelmezzen, s azt tartsa be ami neki való, ahol tart. A többi nem neki való. Kb. ez a helyzet. Ja az a helyzet, hogy mindenki mindenfélét összevissza fogyaszt és csodálkozik, hogy megüli a gyomrát. Hol szorul(ása van) hol (has)menése van … Amúgy az isteni elrendezések sora végtelen, mi meg végesek vagyunk, egy-egy életben :-)

Válasz

István válasza Borzák Balarám Béla kommentjéreElozmény2013-09-03 08:44:34

Béla, buzditottál az "isteni elrendezés" elfogadására! Ehhez már csak ismernünk kéne, hogy követhessük :))

Egy állam, ha előir, enged vagy tilt, akkor a szabályt KIHIRDETI, például Turulországban a Magyar Közlönyben. Ámde a Szakrális létrend hol ismerhető meg? A rengeteg egymással és önmagában is feleselő szentkönyv/szentember mekkora segedelem? Egy dicséretesen hedonista kolleginám szokta mondogatni, hogy a világ semmi pénzéért sem sértené meg a Tizparancsolatot, ő még felebarátja feleségét nem kivánta meg, debátor a férjét annál inkább, azonban az nincs is tiltva. :))

Ajánlom a publikum figyelmébe Pált, a dialektika atyját. Hatalmas szorgalommal gyilkolászta az ősi szent mózesi hit gyalázatos ellenfeleit, a keresztényeket és semmi kétsége nem volt, hogy a létrendet szolgálja. Aztán egy látomány által ledöbbent.Megfordult és ugyanolyan magabiztosan kezdett el dolgozni az ellentétes irányban és a kereszténység érdekében hatalmasan munkálkodott.

Namost akkor mi a helyzet ?


Válasz

István válasza admin kommentjéreElozmény2013-09-03 08:22:33

A kéretlen,erőszakos,böszme reklámok az email cimekre is jönnek ,ez a spam műfaja.Node vegyük mondjuk az index.hu fórumát ahol előszürés nincsen és én egyetlen idióta reklámot sem láttam még. Talán a kötelező regisztráció állitja meg a nyomulásukat ?

Válasz

Borzák Balarám Béla válasza Borzák Balarám Béla kommentjéreElozmény2013-09-02 20:05:07

már megijedtem, hogy a csend az "önismeretre" - "önvizsgálatra" - "elfogadásra" való buzdításomnak köszönhető (mindenki lázasan belefogott):-) Igaza van a Kisrókának: "a beszéd csak félreértések forrása"

Válasz

Borzák Balarám Béla válasza admin kommentjéreElozmény2013-09-02 19:58:11

Kedves Tamás és János! Nehogy magatokra vegyétek az "istentjátszós" szófordulatomat. Én azt a húscsinálókra és egyéb "mágusokra" értettem!!! Elnézést, ha félreérthető lettem volna. Szeretettel: Balarám (A "pityu" véleménye meg a "pityu" véleménye).

Válasz

admin szerint:2013-09-02 19:20:42

Kedves 'pityu' és Bala!
Azt írjátok:
"A hozzászólások ELŐZETES felülvizsgálata pedig nem moderáció, hanem CENZURA és ez már a teozofiához nem méltó." és
"A zember szereti az "istentjátszani" című paródiát"
Azért megnézném, hogyan fogadnátok, ha a fórumon - az előszűrés hiányában - napi(!) 10-12 olyan, többnyire angol nyelvű hirdetést látnátok, amik mindenféle 'gyógyszert' (pl. Viagrát) reklámoznak és elveszik mind a helyet, mind a levelezési kedvet a fórum olvasóitól :-).
Ugyanis az általatok kifogásolt 'engedélyezés' során legtöbbször éppen ezeket töröljük, hol János, hol én.
Üdvözlettel az admin.


Válasz

Borzák Balarám Béla válasza pityu kommentjéreElozmény2013-08-29 14:13:05

A zember szereti az "istentjátszani" című paródiát, ez vitathatatlan. Már csak az önismeretben és az önvizsgálatban kéne egy kicsit fejlődni, meg az Isteni elrendezések elfogadásában. A szellemi és erkölcsi hanyatlás az már jól megy. Csak így tovább a Kali-juga útján. FEL! TÁMADUNK!

Válasz

admin szerint:2013-08-29 12:31:01

Kedves 'Pityu'!
Mindössze egy kis technikai hiba történt, ettől tűnt el a wikipedia-ra mutató link. Ott viszont témára is lehet keresni.
az admin :-(


Válasz

pityu szerint:2013-08-29 09:55:19

Tamás és János ! remélem mostantól nem tilos a mélylink alkalmazása ?! Az előbb még itt volt az őssejt témám linkje aztán hipp-hopp valaki kinyiffantotta :))Vagy csak valaki bal lábbal ébredt ? Balarám valóban a SAJÁT honlapját tul sűrün emlegette de emiatt nem dölt le a plafon !reklám alatt pedig elsősorban az ÜZLETI tevékenység /termék,szolgáltatás/ meghirdetését értik és hát a Béla nem ezt tette csak propagálta a nézeteit tartalmazo honlapot.
A hozzászólások ELŐZETES felülvizsgálata pedig nem moderáció hanem CENZURA és ez már a teozofiához nem méltó.

Válasz

pityu szerint:2013-08-29 08:23:11

Béla ! az őssejt témát nem azért vizsgálják tudományos kutatók hogy lélektani csapást zuditsanak a talján vegetarjánusokra hogy kicselezzék őket :))hanem hogy a gyógyitás szolgálatában hasznositsák És ahhoz képest hogy pár évtizede még a levett köldökzsinórvér tárolását is akadályosta a magyar hivatalosság áltudományt vélelmezvén :))ma már hatalmas lendületet vett az őssejt téma és PRAKTIKUSAN is használatba veszik egyre inkább.Örüljünk neki !

a tudomány közhasznunkra fejlődik


Válasz

pityu szerint:2013-08-29 07:43:05


Az emberi szervezet is őssejtből épül fel. Az őssejt objektiv tény és magától értetődően tudományos kutatási terület. Én semmilyen etikai problémát nem látok. A szalamandra képes ujranöveszteni az elveszett végtagját, a természet tehát már sok mindent feltalált, mi emberek egyenlőre csak iparkodunk ellesni ezt-azt.

 


Válasz

Borzák Balarám Béla szerint:2013-08-28 12:06:07

Forrásmegjelölés nélkül - A hír: "Holland tudósok laboratóriumban fejlesztették ki a világsajtót bejárt új szenzációt: az őssejtből lombikban tenyészett „műhúst”. …Tényleg mű a műhús? A kitenyésztője igazinak vallja. Hol a határ valóság és műviség között? Nézzünk szembe a tényekkel: beleszóltunk a teremtésbe és élő szövetet alkottunk, ehető húst teremtettünk egy darab sejtből! Vajon felváltja-e a lombikhús fogyasztása a levágott állatok húsát, megmentve ezzel az érző állati lényeket a szenvedéstől és a Földet az ökológiai pusztulástól? Műhús vagy igazi? A kutatók itt már nem csak az idegeinkkel játszanak, de a valóságról alkotott elképzeléseinkkel is. A „Frankenburger”-nek, „lombikhúsnak” vagy „műhúsnak” nevezett izé valójában nem is olyan mű, hiszen valódi sejtekből áll, valódi fejlődő, növekvő biológiai sejtközösség. Élő szövet, igazi izomszövet. A korábbi műhúsokkal ellentétben, ahol a hús ízét és állagát szójával, szejtánnal, azaz növényekkel pótolják, itt valódi állati húsból vett őssejtet szaporítanak addig, amíg az eléri egy hamburgerhús nagyságát. A „mű”-ség csak annyit jelent, hogy nem leölt állatból vágták ki a húst, hanem laborban növesztették. A „természetes” hús úgy viszonyul a „műhúshoz”, mint az erdőben magától nőtt fa a szobában magról nevelt fához. A szobában ültetett fa műfa vagy igazi fa? Igazinak érezzük. Vagyis hogy természetesen, állatban nő-e ki a hamburgerhús, vagy a „szobában magról” (a laborban lombikban) az szinte édes mindegynek tűnhet. … Egészségügyileg biztonságos, környezetbarát és fenntartható. A tenyésztett hús biztonságos mind tartalmában, mind előállítási módjában. Ráadásul a fenntarthatóság egyik kulcsa lehet. Azt hisszük, hogy a globális felmelegedés oka a kipufogott autógáz? Nos, csak részben. A hatás 20 százalékáért a „marhaszellentés” és az állati ürülék a felelős. A marhák és egyéb háziállatok hátsófelén ugyanis metángáz távozik, ugyanígy a kipottyant ürülékből a lebomlás közben. Az eszement méretű erdő- és őserdőirtás egyik elsődleges oka az, hogy legelőket hozzanak létre, hogy az emberek aztán húst ehessenek. „Egy hatalmas dzsippel közlekedő vegetáriánus még mindig jobbat tesz a környezetének, mint egy a biciklizésre átszokott húsevő!” - jelentette ki előadásában Mark Post -Maastrichti Egyetemen- ez ügyben. Ma már a húsevés tehát nemcsak vegetáriánusok kérdése, hanem az ökológiai túlélés szempontjából is probléma. A WHO szerint az emberiség húsfogyasztása nem csökken, sőt 40 százalékkal nőni fog a következő évtizedekben. Ahogy most van, az nem fenntartható tovább – véli maga Post is. A hús vagy nehezen elérhető drága luxuscikk lesz, vagy ki kell találni valami alternatívát. Nos, éppen ez motiválja a kutatókat. Az Oxfordi Egyetem szakemberei szerint a mesterséges hús előállítása 45 százalékkal kevesebb erőforrást és 99 százalékkal kisebb területet igényel majd, mint az állattenyésztés. Egy darab őssejtből száztíz kilogramm húst lehet létrehozni, ami egy amerikai átlagember 4 évi húsfogyasztását oldaná meg! Egy darab sertés köldökzsinórja pedig olyannyira bővelkedik őssejtekben, hogy egy köldökzsinór elláthatná az egész világot tenyészett hússal... Csökkenteni az érző lények szenvedését … Ami a vegetáriánusokat, jógikat, meditáló embereket, megvilágosodottakat és szenteket aggasztja, az az etikusság kérdése és egy erőszakmentes, szívalapú, igazságos világ megteremtése, ahol a lélek áll a középpontban. Ha az ember szíve megnyílik, és a lelke felülemelkedik, akkor nem akar többé ártani érző lényeknek. Az ilyen ember nem tudna nyugodt lélekkel élni, miközben megölt állatok tetemét eszi. Ha nem állat lenne az áldozat, akkor mindez gyilkosságnak minősülne, és az illető életfogytiglant kapna. „De az csak egy állat!” – mondják sokan. Egy ipari termelési cikk a mi jólétünkért. De ha nem bírjuk elfojtani az ösztönös tudásunkat, miszerint igenis van lelke az állatnak, akkor inkább hallgatólagosan szemet hunyunk az egész felett, mert a többiek is ezt teszik. Egy biztos: aki vegetáriánus, az tiszta lélekkel él, tisztábbnak érzi a testét és számos egészségügyi előnyre tesz szert. Ezt tapasztalom én is -Gánti Bence pszichológus véleménye- aki tizenöt éve mondtam le a hús fogyasztásáról, és úgy érzem, jól döntöttem. Most viszont a vegetáriánusok is meg vannak lőve: ha tenyésztett húst eszem, akkor nem ölök állatot, nem szenved senki. Visszatérjek-e az ilyen hús fogyasztására? Levegyem-e majd a bioboltban a polcról az ökofeliratos lombikhúsburgert, vagy inkább a szójaburgert? Aki ösztönből vegetáriánus, az valószínűleg ugyanúgy fog ódzkodni a mesterségesen tenyésztett izomburgertől, mint az állatokból kivágott hústól, de aki nem annyira „testérzésből”, mint etikai-gondolati döntésként lett vegetáriánus, az lehet, hogy ezt megengedi majd magának.”

Válasz

Borzák Balarám Béla válasza Borzák Balarám Béla kommentjéreElozmény2013-08-28 08:44:24

Úgy tartják egy szál haj a fejen ugyancsak kevés, de egy tányér levesben sok.

Válasz

Borzák Balarám Béla szerint:2013-08-27 11:25:58

Vettem. Nem fogok forráshivatkozást megadni. Sztem a "Biblia" szó is sokat van reklámozva, "Jézus"-ról már nem is beszélve :-)

Válasz

Borzák Balarám Béla szerint:2013-08-27 09:09:04

Találtam egy tök jó Isten "meghatározást" ****** "MINDEN" című rovatában.
(Ez a link sokadszor jelenik meg itt a fórumon. Neked ajánlom figyelmedbe a fóriumszabályzat következő pontját: "Kérjük... ne tekintse fórumunkat reklám-lehetőségnek". János)


Válasz

Hajdu M válasza levegőidomár kommentjéreElozmény2013-08-26 15:58:30

Sokat beszélsz Istenről... Ki Ő? Kiről beszélsz tulajdonképpen?

Válasz

pityu szerint:2013-08-26 13:43:22

Sokan merészkednek el tul messzire a filozofálgatásban holott problémás a bizonyitás sőt a cáfolat is.Igy azután meddő lárifári.A létezési szintekre is utaznának,a multba és jövőbe is a téridőkapun át vagy csak a szimpla asztrálutazás,megnézegetni mi a helyzet két élet között a bardó/másvilág/tulvilág szinterein.

Én viszont itthon-üldögélő fajta lévén ajánlom inkább a háromdimenziós valóságunkat a fizikai szférát amibe beleértendő a pránaréteg vagy bioszunkat figyelve az egészség-aura.Bőven elég ha az okkultista illető előbb a lába elé néz és nem a göncölszekér mögé.Olvastátok Powwel :Az éteri testmás cimü könyvét ?

ime ez a linkje tessél szives klikkelni,azután megvitathatjuk !


Válasz

levegőidomár szerint:2013-08-26 13:33:55

Szia Hajdu M! látom legalább tiszteletre méltatsz, így én is arra méltatlak hogy válaszoljak neked mégegyszer xD "Te miben hiszel tulajdonképpen?" Hiszek egy olyan Istenben, akinél ott van minden igazság mint legfelsőbb valóság, és bölcsesség mint legfelsőbb tudás és Ő annak adja, akinek akarja. Hiszek egy Fényben is, az igazság fényében ami mindentudást ad, hogy tudjak mindent és leolthassak mindenkit, aki hibádzik és tévelyeg, amikor csak úgy gondolom, hogy megéri e egyátalán leoltani az ilyen embert. Mi szerezzük meg kemény meditációs munkával a tudást, de csakis Isten vezetésével valósítható meg, nélküle sosem találod meg a tűt a szénakazalban, ő adja az irányitást, a rendszert, az indittatást, mindent ő ad meg neked csakis céllal és méltósággal! Ha megtalálod a tűt végre, beavatást kapsz, növekszik az erőd, de ezt ötször kell megcsinálni a teljes tudáshoz és az igazság birtoklásához xD "Egy biztosnak látszik, a Te megjelenésed számomra karmikus" Nahát, én erre nem gondoltam, csak megláttam az írásod, nem tetszett nekem az így megszóltam, hátha adhatok hozzá olyat amit elfogadsz, így tudásod bővül, mégjobb esetben más helyen kezdesz keresni, mert ami neked van az nem jó, nem fog működni az életben, úgy értem nem fogja lenyűgözni az embereket! Mert az igazságtól ragyogó aura mindenkit lenyűgöz, mindenki ránéz, de csakis a tiszták képesek elviselni a fényét, a gonosz fél és lesűti szemét, és mindig kihozza belölük a tagadást, és mindenfajta gonoszságukat, kelepcébe csalja őket a saját gonoszságaik miatt, egyébként meg felkavar és megújit mindent! Látod már? az igazság, Isten valósága határoz meg mindent, és minden dologban létezik, ahogy minden tárgy és élölény is létezik. Mi a helyes viselkedés ahhoz, hogy ezzel kapcsolatos karmámat kiegyenlítve az továbbiakat ne keletkeztessen? - ha nem vagy biztos a dolgodban, ha feleslegesnek találod, ha nem tudod mire van szüksége a másiknak, és nem fogalmazol tökéletesen, inkább ne szólj soha. - érdemet csak istentől lehet szerezni, ezzel szabad csak szólni, tanítani, amikor Isten megadja neked azt nagy dicsőségben, mert az érdem tudással jár, de élettel és boldogsággal is, és ezek meg megad bármit mást is. - Ha Isten elismer, akkor minden más is el fog ismerni a lelke mélyén, a tudatos énnek is el kell ismernie, különben kelepcébe kerül, biztosan vétkezni fog, és rögtön büntetést szenved. De Isten meg is védi az ő választottait (akiket elismert) minden igazságtalansággal szemben! - a karma és a bűn elkerülhetetlen ameddig van tudatlanság, imádkozz elmélkedj meditálj minnél többet, de csakis boldogsággal és helyességgel, mert a karma égetése igaz boldogsággal jár, olyasfélével amit nem pótol semmi világi és lelki öröm! remélem segitettem, üdv xD

Válasz

admin szerint:2013-08-26 09:56:43

Kedves Fórumra-írók!

A beírt szövegek jobb olvashatóságát segítő html-kódokról már aug. 8-n írtam. Ezeket ki lehet egészíteni a bekezdések tagolásával is - az eddig felderített kódok:

A bekezdésekre tagolását nemcsak a < p > kezdettel lehet megoldani (ez egyben egy üres sort is generál), amint ezen a beíráson is látható. A kérdéses bekezdés elejére be kell írni (egybe, szóköz nélkül!) a < p > , a bekezdés végére a < / p > utasítást.
Ha nem akarjuk ennyire szétszedni a szöveget, a bekezdés elejére a < br >, a végére a < br / > utasítást lehet írni, de a fenti két utasítás lezárását a rendszer automatikusan is megteszi, tehát nem szükséges a < /p > és a < br / > használata.
A dőlt betűket a < i > és a < /i > közé, a vastagított betűket a < b > és a < /b > közé kell beírni.
A többi html-kódot most próbálgatjuk :-).


Üdvözlettel az admin.


Válasz

Hajdu M szerint:2013-08-26 07:19:15

Erről beszélek tisztulás kapcsán. Annie Besant szép fogalmazásával: "Hogyan kell mármost megtisztítania erőit? Mennyivel könnyebb volna, ha megsemmisítené őket! Mennyivel kevesebb türelmet igényelne néhány tulajdonságának a kiirtása! Érzi, hogy lecsaphatna rájuk, hogy megsemmisíthetné őket, s megszabadulhatna tőlük. Azonban nem ez fogja bejuttatni a Templomba. Amit múltjában összegyűjtött, amit erőkké és képességekké alakított át, mindezt magával kell hoznia, és mint áldozatot kell felajánlania már a Templom küszöbén. Üres kézzel nem állhat oda, hanem mindent magával kell hoznia, amit alsóbb életében gyűjtött. Ezért semmit se szabad megsemmisítenie, hanem a nehezebb munkát, a tisztítást kell véghez vinnie. Meg kell tartania összes tulajdonságainak velejét, azt azonban, ami személyes, le kell tisztítania róluk. Magával kell vinnie mindazokat a leckéket, melyeket az erényről és a bűnről tanult, összes tapasztalatait, melyeket mögötte fekvő zarándokútján gyűjtött, minden egyes tulajdonságának esszenciáját; mert ez eddigi kapaszkodásának az eredménye. De mint színaranyat kell az oltárra helyeznie, salaknak nem szabad benne lennie."


Válasz

Hajdu M válasza levegőidomár kommentjéreElozmény2013-08-26 05:45:20

:)

Te miben hiszel tulajdonképpen? többet beszélsz a gonoszságról, mint a jóságról, mintha direkt a gonoszságot akarnád propagálni! A gonoszság pedig alapvetően az Isteni Egytől való elkülönülés, nem pedig jónak vagy rossznak minősített érzelmek vagy cselekedetek, na de mindegy is

Ezzel az írásoddal még annyira sem értek egyet, mint az előzővel, bele köthetnék pár dologba, hogy beszéltesselek, de az ok nélküliség ha nem is förtelmes, de hiábavalóság

Mindannyian változunk, járjuk az utunkat, Te is Én is, s majd az Isten eldönti, hogy átmentünk-e a vizsgán vagy ismételni kell

Egy biztosnak látszik, a Te megjelenésed számomra karmikus :D Nem rég Én is csúnyán viselkedtem egy kicsit, és tessék, erre megjelenik valaki aki belém akar marni :D

Vissza nyalt a fagyi, szoktuk mondogatni az ilyen helyzetekre, és ha már úgy is sokat beszéltünk karmáról, talán ez kiváló alkalom, hogy kicsit elemezzük ezt a jelenséget

Mi a helyes viselkedés ahhoz, hogy ezzel kapcsolatos karmámat kiegyenlítve az továbbiakat ne keletkeztessen?


Válasz

levegőidomár szerint:2013-08-25 22:01:44

Szia Hajdu M! Nem kell egyetértened, látszik nem is fogsz SOHA!!! Látom hogy kételkedsz, tudásod csupán elméleti és sok dolgot a világról nem veszel figyelembe, tehát tudatlan vagy, ez ellen csak magad tehetsz bármit is, például leszoksz erről a teologizálásról és elkezdesz GYAKORLATI tudást keresni... így még egyszer irok ide csakis neked hogy felvilágositsalak xD
1. Van ellenség, van gonosz, és ezek ellen nincs védelem az átlagembernek, ugyanúgy a részévé válik a gonosz egésznek, mert a jót megtalálni és megvilágosodni csak Isten segitségével lehetséges.
2. Az ember nem dönti el, hogy szeret e vagy sem. A szemedbe néz, érzékeli az aurád, és automatikusan kialakul benne a válasz. Minnél fényesebb és nagyobb az aurád, annál inkább szeretni fognak. Hogy te szeretsz e, semmit nem ér ha a másik nem szeret/tisztel téged, nem tudsz hatással lenni rá, és nem érsz semmit nála, mert nem engedi; ez ilyen egyszerü.
3. szerinted ez jó világ? Nem. és mi ez a megsemmisülés elmélet? a te alaptalan fantáziád, nem más. "fegyverrel nem lehet békét hozni" én nem fegyverről beszélek, hanem az igazság jelenlétéről, amelynek nem kell semmi jelző mert bárki látja felismeri, hiszen abból lett, még ha nagyon ritka is az igazságtól ragyogó ember. egyébként látszik rajtad hogy nem csak nem ismered, de nem is hiszel benne xD
4. a pogány istentelen embert jelent, és vannak istentelek emberek nagyon sok, ezt bizton fogod állitani ha megismered őket
5. Ne így tekintsd a világot, ez igaz ezért mindig meg kell aláznunk magunkat Isten elött; de a világban van jó ami boldog és kellemes és van gonosz ami rossz és kellemetlen. A gonosz is képes szeretni önzően, de önzetlenül soha, és amikor baj lesz, félelemből a gonosz elhagyja családját és barátait, hogy magát mentse, ezt nevezed te szeretetnek? Egyébként aki fél, sosem képes szeretni vagy önzetlennek lenni, aki fél mindig elfelejt másokra gondolni. És ki képes szeretni az ellenségét? Soha semmilyen gonosz, aki még a barátait is megcsalja, akkor nem e ellenségét mélységesen gyűlöli és napról napra átkozza?
6. Jézust a saját népe feszítette meg, mert nem bírtak vele és mindig ő győzött, leoltotta őket és direkt elöttük is gyógyított és mindig vesztettek ellene és kész, ezzel példát mutatott az igazság erejéről a híveinek, a bűnösökben pedig egyre nőtt a félelem és az irigység, ami gyűlöletté alakult, végül össze is fogtak ellene mert a bűnös ember a jót mindig gyűlöli. Ő áldozatként maga állott ki, hogy sorsa beteljesedjen, ő tudta hogy mit csinál, a többiek viszont nem.
7. Jézus meghalt. Én a túlvilágról beszéltem, hisz Jézus tudatos volt ott, és nagyon boldog volt ekkor és kiterjesztette áldását is.
8. a túlvilágról, amikor levetett minden szenvedést, csak nevetett rajtuk, mert megérdemlik ezt, ő győzőtt, és kineveti a gonoszokat, nevetve fogadja el és tudja hogy azok elpusztulnak örökké mert a gonosz ember pusztulása jó dolog, és megszabaditja az igazakat, mert ha a gonosz meghal, meghal a gonoszság is.
9 Pedig vidám és boldog volt, a dicsőség és az áldás miatt, őt a követői érdekelték és nem a gonoszok... hogy lehetne bármi más hangulatban amikor akkora dicsőség érte az áldozatáért? százszor is mondhatta azt hogy Megérte...
10. A hit is sokat számít, de hit csak ott van ahol tudás is van, hiszen a hit a nem látott dolgokban való meggyőződés, vakhit sosem müxik. Áldást meg csak érdemmel lehet kapni, ahogyan átkot is, ha oknélkül megáldasz valakit, abból átok lesz ami rád száll, és a másikra is, feltéve ha azt elfogadja, mert Isten elött förtelmes a oknélküliség és a tudatlanság.


Válasz

Hajdu M válasza pityu kommentjéreElozmény2013-08-25 20:27:49

Szerintem a karma fogalmát nagyon lazán kezeljük, és igazából nem is értjük, túl azon, hogy a hindu tanításokat sem ismerjük a maga egészében. Nekem éppen ezért meggyőződésem, hogy a karmának nevezett sors-erő nincs kőbe vésve és lehet rajta változtatni, lehet megbocsátást nyerni, el lehet érni adósságok elengedését, ahogyan Én is legyintettem már jó párszor, és nem ugráltam mondjuk pénzbeni tartozások behajtásáért, és olyan is van, hogy nekem engedtek el tartozást mert nem tudtam kiegyenlíteni. A bibliai tanítások teljesen egyértelműek e tekintetben. Meghatározott körülmények között letehetők a karma terhei...

"Na és az életterv ?" Ezzel nem tudok mit kezdeni. Ha emlékeznék ilyenre, akkor konzekvensen megtudnám valósítani, de nincs ilyen emlék! Alapvetően azonban a "tökéletessé" válás az életterve mindenkinek, illetve a tökéletesség felé vezető út, hiszen ismerjük a Taoista felfogást e tekintetben: Az utazás célja maga az út... A Zen tanítás pedig azt mondja: Üresítsd ki magad... Jézus is ezt tanítja: Boldogok a lelki szegények, s a gazdag ifjú sem kerülhet a mennybe, ha csak előbb meg nem szabadul mindenétől, mind fizikailag, mint mentálisan, mind érzelmileg, hanem amikor teljesen kiüresíti magát, akkor tud Isten jelenlétébe kerülni

Milyen szépen fogalmazódik ez meg a Tao Te kingben: A bölcs alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesült művét nem félti, s mivel magának nem őrzi, el sem veszíti...

A Teozófus tanítások szerint lehet gyorsítani a haladást, és miért ne lehetne, hiszen a teremtőt a teremtésből lehet megismerni, itt pedig jól látszik, hogy sokféle sebesség létezik, ki gyorsabban ki lassabban halad, de a lassú gyorsíthat a gyors lassulhat... Ha van kedved elolvasni ez ügyben: Annie Besant; Az előcsarnokban című írását


Válasz

Hajdu M válasza levegőidomár kommentjéreElozmény2013-08-25 19:59:02

"csak a tökéletesség és az igazság ereje véd meg minden világ dolgától " Védelem? Mi ellen véd meg bármi is, amikor nincs ellenség? A forrás Egy minden ennek a forrásnak a "terméke" vagy talán te ellensége vagy önmagadnak valamilyen módon?

"minden ember kénytelen szeretni," Úgy hat ez, mintha a szeretés kényszer volna, de akkor hol van a szabad akarata az embernek. És miként képes az ember szeretni mindent egyformán ebben a világban, ítélet nélkül, ahogyan a teremtő szereti önmagát ami a teremtés maga a szeretet a totális önátadás, mondhatjuk önfeláldozás mindenért érdekmentesen...

"A tökéletesség az Út végén kiteljesedik, a sok tanulás örökre védelmező igazsággá változik, nagy pajzzsá és fegyverré minden gonoszság ellen, hogy mindig győzzön az igaz" Mi ellen győzhet az igaz? Önmaga ellen? Ha győz az igaz és a nem igaz megsemmisül, megsemmisül az egész világunk, hiszen ezen ellentétes erők tartják működésben a teremtést. Ha a szeretet az egyetlen lehetőség, akkor semmiféle fegyver ártó szándék nem férkőzhet be, hiszen a tökéletesség nem tűr szembenállást, ahogyan tanít is a mester: Amelyik ország meghasonlik önmagával, nem állhat fenn... fegyverrel nem lehet békét hozni...

"A Mester szavai oly súlyosak, hogy sok pogány embert felháborít, annyira nem ismerik a dolgokat hogy semmit nem értenek meg belőle." A mester szavai súlyosak bizony, de semmiképpen nem neveznék pogánynak senkit egyszerűen a pogány annyit jelent, hogy: Nem keresztény, de ettől még ugyanannak az Egynek a megnyilvánulásai. Nem ismerik a dolgokat? Te ismered?

"a bűnős sosem képes szeretet adni" - Máté 16;9/ 16És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? 17Õ pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten - Csak Isten a JÓ. Minden ami jó, tőle származik tehát, mi ennek közvetítői vagyunk, de még a gyilkos is szereti a gyermekét és akár fel is áldozza magát érte, vagyis a szeretetet még egy gyilkos is képes közvetíteni - - Máté 7;9/ 9Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az õ fia kenyeret kér tõle, követ ád néki? 10És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? 11Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tõle?! Tehát gonosz létünkre is tudunk jó dolgokat adni, a többi tévelygés...

"Jézust félelemből (és irigységből) feszítették keresztre" Ha felszínesen nézzük, akkor politikai hatalomféltés miatt ölték meg, ha a megölése szakralitását tekintjük, akkor mint krisztus, totális önfeláldozást mutatott be, ha a farizeusok és társaik oldaláról nézzük, akkor bűnbakot kreáltak belőle, és Istenüknek történő áldozat bemutatása volt, vagy tekinthetjük asztrológiai szempontból is, de ahhoz nem értek, nem mennék bele. Persze ez csak nagyon érintőlegesen...

"és amikor szenvedése elmúlt és feltámadt" A feltámadása nem hiszem, hogy fizikai jelenségként valósult meg, jobban hiszem azt, hogy azon a kereszten meg sem halt akkor. A feltámadás szellemi értelemben tudom elképzelni, és az ember belső világosságára utal, a bennem feltámadt Krisztus, Ahogyan Pál apostol fogalmaz: Gal 2;20 - Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; -

"harag helyett csak nevetett rajtuk távolról a megdicsősülésben" Nem hiszem, hogy nevetett volna. Nem hiszem, hogy gúnyosan viszonyult volna, hiszen Ő maga mondja: Bocsáss meg nékik atyám, nem tudják mit cselekszenek. A megdicsőülés nem lehet távoli, mikor a Krisztus bennem él

"Vidáman elnézett felettük, örült hogy megszabadult tőlük" Én nem gondolom, hogy vidám lett volna attól, hogy egy csomóan sötétségben maradtak, egyszersmint cinkossá váltak az Ő megöletésében, mások egyszerűen csak elhagyták, elmenekültek, szétszéledtek, Az apostolok is csak jóval ezután kezdték meg tevékenységüket úgy, hogy felébredt bennük a Krisztus. Hogyan ébred fel a Krisztus az emberben? Természetesen hosszú tisztulási folyamat eredményeként és mondhatjuk, hogy meditatív jellegű tudatállapotokban, ahogyan pl János Jelenések könyve is megszületett

"mert elég Isten átka is minden bűnért is, de áldani jó dolog, már aki megérdemli igazságban" Az Önfeláldozó szeretet nem átkoz senkit, az átok ugyanis ítélet alapú és jogosság alapú... Ok nélkül való átok vissza száll az átkozóra ahogyan olvashatod az írásbanA jó dolgokat pedig nem érdem szerint kapja az ember, hanem a hite tulajdoníttatik igazságul, azoknak akiknek nem sikerült a tökéletessé válás... A hitnek itt van óriási szerepe, hogy úgy tekinti a teremtő a hívőt, mint aki igaz életet élt... S talán ez az alapja, hogy vissza jöhetünk a még meglévő hibákat kijavítani, tökéletessé vagyis totálisan ítéletmentesen önfeláldozóvá válni...

Nagyon sokat írtál amikkel alapvetően nem értek egyet, de nem folytatom a válaszokat, így is nagyon hosszú, szinte minden mondatodra több oldalban lehetne válaszolni bibliai alapokon, de ennyi elég szerintem...


Válasz

pityu válasza Hajdu M kommentjéreElozmény2013-08-25 13:36:09

Miklós !

a karma szerintem a magatartásunk igazságos visszahatása,életsorozatunk számlája tartozik és követel tételekkel,előbbi a rosszalkodás büntetésére utal,utóbbi a kellemes váromány hiszen a jótettek megérdemlik jutalmukat.

Na és az életterv ? Nos az meg egy leszületés tartamára időzitett karma,munka,fejlődési program.

Node ettől még nem teljes a lista,hiszen létezik ám a lény szabadsága is.Egy élet Égi készitésü programja becslésem szerint a harmadot teszi ki.A többi szabad gondolat,akarat,vágy,érzelem,akció stb.Esély és veszély mindig van.Ittlétünk t é t .Folyamatosan az aktuális jelenben is növeljük a terheinket helytelen döntésekkel vagy éppen mérsékeljük a balsors-karmát.SENKI SEM IRTA hogy dögöljünk a priccsen tétován lumpos tohonyasággal:)) ezuttal is megismétlen hogy pusztán a sietős "el innen sürgősen!" tipusu látszat-szpirituális nyomulást helytelenitem.Nincs gyors üdv. Ha szeretném akkor sincs !Van helye az akaratnak,iparkodásnak is,de aki rohanni kezd hamar elvágódik :))


Válasz

Borzák Balarám Béla válasza levegőidomár kommentjéreElozmény2013-08-25 11:43:58

" Tehát száz szónak is egy a vége, az embernek tudatosan tennie kell, hogy változásokat érjen el önmagában. " - egyet értek, de fontos hogy ne tévtudatban!

Válasz

levegőidomár szerint:2013-08-25 09:00:26

Szia Hajdu M! "Arra tanít a mester, hogy legyetek tökéletesek, miként a Ti mennyei atyátok tökéletes" Ez jó szöveg Xd, valóban ezt akarja minden Mester, csak a tökéletesség és az igazság ereje véd meg minden világ dolgától, minden ember kénytelen szeretni, ez előz meg minden csapdát még mielött észrevennénk azt, csak ezzel lehet jól tanítani, prófétálni, gyönyörünek lenni, mindent tudni. A tökéletesség az Út végén kiteljesedik, a sok tanulás örökre védelmező igazsággá változik, nagy pajzzsá és fegyverré minden gonoszság ellen, hogy mindig győzzön az igaz. A Mester szavai oly súlyosak, hogy sok pogány embert felháborít, annyira nem ismerik a dolgokat hogy semmit nem értenek meg belőle. Sok szívet összetőr az igazság, de meg is gyógyíthatja azt. Mindenkinek van Lelke, és a tudatlanságban elnyomott Lélek is megérzi a Mester dicső lenyomatát, félelem száll az ilyen emberbe, mert ők csak félni képesek a szeretés helyett, mert egész életükben bűnben éltek, és a bűnős sosem képes szeretet adni. Jézust félelemből (és irigységből) feszítették keresztre, és amikor szenvedése elmúlt és feltámadt, harag helyett csak nevetett rajtuk távolról a megdicsősülésben. Vidáman elnézett felettük, örült hogy megszabadult tőlük, és boldogságban áldotta meg híveit Isten színe elött, és mások is ezt teszik. Nem átkozott meg senkit sem azon a napon, mert elég Isten átka is minden bűnért is, de áldani jó dolog, már aki megérdemli igazságban. Mi tudjuk hogy a pogányok semmire sem jók, csak félni és gyűlölködni tudnak és más embereket elfordítani az igazságtól, tudatlanságukkal sok kárt és szenvedést okozni. Menthetetlenek és hajthatatlanok, ezért van oly kevés tanítvány is. Csak azért vannak itt hogy szenvedjenek és ezt adják a világnak, egyébként teljesen üresek és olyanok mint a szirének, és mindig kisértik az embert, de csak a Mester és magasabb tanítványai képesek ellenállni nekik, és harcolni velük. Ne aggódjatok, a nem túl távoli idők végén mindenki aki nem néz szembe az igazsággal, ki fog innét irtatni, hogy legyen végre egy békés korszak is. A hívők is félnek a Mestertől, de ők már megtanultak szeretni és tisztelni nem csak Őt, de mindenki mást is, ők befogadóak lettek és lehet őket tanítani, mert van bennük hit; még atmikus tényeket is lehet közölni velük, mert ha nem is értik, távolról érzik az isteni logikáját az egész világnak, és harag, félelem, gonosz helyett boldogságot, szeretetet, jóságot képes adni nekik. A Mester folyton látja a logikát, mindig tudja mi hogy működik, mindig képes infot adni és példát mutatni, nála van az Erő, ráadásul egész lényét gyönyőrűvé is teszi ez a tudás. " Tehát száz szónak is egy a vége, az embernek tudatosan tennie kell, hogy változásokat érjen el önmagában. " Hívőknek: Nem csak tudatosan, hanem a lelkiismeret ösztöneit is követnie kell, és mindig figyelnie kell, és követnie megérzéseit. Mert ez segit olyan dolgokban, amiket még nem tudunk. Plusz olyan szorgalmasan kell élni, hogy mindig észrevegyük és el ne halasszuk a felbukkanó legjobb stratégiát a fejlődésre, ebben nem számit senki véleménye, csak Istené és önmagunké. Mindig jó lelkiismerettel kell élni, azt csak tudatosan lehet beszennyezni és ez a bűn, amely megbocsátattik ugyan, de nem örökké. A lelkiismeret beszennyezése reménytelenséget és depressziót okoz, nagy rosszat ezért teljes erőtökkel kerüljétek ezt, mert nagyban hátráltat a fejlődésben. Ha tudjuk hogy helyesen cselekszünk, és lelkiismeretünk is jó, tudni fogunk meditálni, feltöltődni élettel, pihenni, sokat tanulni és szépülni, épiteni igazságképünket és növelni bölcsességünket, még ha nem is látjuk ezeket. Csak napról napra el kell érnünk a lelkiismeretes boldogságot, és kitartani az igazság mellett, és minden jól fog működni, fejlődésünk nagyon gyors lesz. Minden jot, üdv :)

Válasz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24