FŐOLDAL | KIADVÁNYOK

H. P. Blavatsky: Kulcs a teozófiához.

 

 

A Magyar Teozófiai Társulat 112 éves tartozását törleszti Helena Petrovna Blavatsky-val szemben, amikor magyarul kiadja a Kulcs a teozófiához címû könyvét. A könyv elõször 1889-ben jelent meg, és azóta számtalan kiadást ért meg. A szerzõ célja az volt, hogy általános áttekintést adjon a teozófiai tanításokról és a teozófiai mozgalomról.

A könyv kérdés-felelet, egy érdeklõdõ és egy teozófus párbeszédének formájában tárja fel a „Bölcsesség-vallás” alapelveit. A témák lefedik a teozófiát, a Teozófiai Társulatot, az emberi lény természetét, a halál utáni életet, a reinkarnációt, a fizikainál finomabb világokat, az emberi elmét és a Mesterek tevékenységét. A könyv bevezetés a teozófiai miszticizmusba és az ezoterikus tanításokba.

Ez nem a teozófia teljes vagy kimerítõ tankönyve, hanem csak egy kulcs annak az ajtónak a kinyitásához, ami a mélyebb tanulmányozáshoz vezet. A könyv szembenéz az átlagos nyugati érdeklõdõ által megfogalmazott ellenvetésekkel, és megkísérli bemutatni az eddig ismeretlen elképzeléseket a lehetõ legegyszerûbb formában és legvilágosabb nyelvezettel.