FŐOLDAL | KIADVÁNYOK

A kauzális test - Artur E. Powell

 

  A kauzális test - Arthur E. Powell életműsorozatának negyedik kötete. Míg az éterikus, asztrális és mentális testeink csak egy emberi testet-öltésen át léteznek, vagyis halandók, ad-dig a kauzális vagy oki test az ember fejlődésének teljes időtartama alatt megmarad, sok testet öltésen keresztül, ezért gyakorlatilag halhatatlan. Ebben a könyvben már nemcsak a szemé-lyiség alsó eszközeit tanulmányozhatjuk, hanem nézőpontunkat felemelhetjük az "igazi" em-berhez, a felső Én-hez, és még tovább.

  Hogyan született és alakult ki a kauzális test? Miből és hogyan emelkedett ki a meg-nyilvánult élet minden formája? Mik azok a csoportlelkek, hogyan fejlődik bennük fokozato-san az élet, és mikor következik be az egyéniesülés, a lélek megszületése? Részletesen meg-ismerkedhetünk az Én működésével és tulajdonságaival, azzal az Én-nel, aki a kauzális test lakója, aki a reinkarnációk során kivetíti magából az egymásra következő életekben testet öltő személyiségeket, majd begyűjti azok tapasztalatait. Megtudhatjuk a könyvből, hogy milyen is valójában az Én és a személyiség viszonya, valamint az Én kapcsolata "mennyei atyjával", a Monáddal.

  A Powell sorozat következő, ötödik kötete összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcses-ség a Naprendszerünkről, valamint az emberiség megszületéséről, fejlődésének múltjáról és jövőjéről tanít.